Manja slova Veća slova RSS

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Ministarstva finansija?


Aktuelnosti

13.12.2019.

Za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama 49,8 miliona eura

Za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama 49,8 miliona eura

Ministar finansija Darko Radunović je danas sa predstavnicima njemačke razvojne banke KfW potpisao Ugovor o kreditu za Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza III, u vrijednosti od 45 miliona eura, dok je ministarka ekonomije Dragica Sekulić potpisala Ugovor o grantu za isti program u visini od 4,8 miliona eura...

više...
12.12.2019.

Javni poziv za učešće na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koji se nalaze u staroj fabrici "Duvanskog kombinata" - Podgorica

Javni poziv za učešće na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koji se nalaze u staroj fabrici "Duvanskog kombinata" - Podgorica...

više...
12.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad...

više...
11.12.2019.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi izrade Predloga Carinskog zakona

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi izrade Predloga Carinskog zakona...

više...
05.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Bar

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-7402 sa sjednice od 21. novembra 2019. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

više...