Manja slova Veća slova RSS

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Ministarstva finansija?


Aktuelnosti

22.08.2019.

Grant šema: "Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana" : Informacija o održavanju info dana

Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana info dan

više...
08.08.2019.

Vlada iz kapitalnog budžeta u 2020. godini planira nastavak realizacije već započetih kapitalnih projekata u sjevernoj regiji procijenjene vrijednosti od preko 150 miliona €, uz stvaranje prostora za otpočinjanje realizacije novih projekata

Povodom neistinitih, tendencioznih i zlonamjernih tvrdnji koje su objavljene u pojedinim medijima da Vlada navodno za 12 opština ne predviđa „ni centa“ izdvajanja u kapitalnom budžetu za 2020. godinu, radi istinitog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće...

više...
02.08.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

više...
02.08.2019.

Izmjena javnog poziva za podnošenje ponuda na tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica

Na osnovu člana 26 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi sa čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), članom 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključcima Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...

više...
02.08.2019.

Javni poziv za podnošenje ponuda na tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zv

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...

više...