Manja slova Veća slova RSSDjelatnosti

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU POMOĆI

U DIREKTORATU ZA FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU POMOĆI vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupaka javnih nabavki za projekte u okviru programa koji se finansiraju iz EU sredstava, a u skladu sa pravilima koja važe za ove programe; pripremanje i zaključivanje ugovora sa odabranim ponuđačima; praćenje sprovođenja i izmjena ugovora; sprovođenje administrativnih i provjera na licu mjesta radi kontrole izvještaja o implementaciji ugovora koje podnose ugovarači...

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA UPRAVLJAČKU STRUKTURU

U DIREKTORATU ZA UPRAVLJAČKU STRUKTURU vrše se poslovi koji se odnose na uspostavljanje, organizaciju, nadgledanje i održavanje sistema za decentralizovano i/ili indirektno upravljanje sredstvima pretpristupne podrške (IPA), izradu procedura za sistem finansijskog upravljanja i kontrole, sprovođenje administrativnih kontrola i provjera na licu mjesta; praćenje otklanjanja revizorskih nalaza...

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA EKONOMSKU I RAZVOJNU POLITIKU

U DIREKTORATU ZA EKONOMSKU I RAZVOJNU POLITIKU vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje i analiziranje stanja u ekonomiji Crne Gore i koncipiranje i predlaganje mjera ekonomske i razvojne politike; analizu ostvarivanja mjera ekonomske i razvojne politike; praćenje globalnih kretanja i njihovog uticaja na razvoj Crne Gore...

07.11.2017.

DIREKTORAT DRŽAVNOG TREZORA

U DIREKTORATU DRŽAVNOG TREZORA vrše se poslovi koji se odnose na: plaćanje na bazi relevantne dokumentacije od strane potrošačkih jedinica; upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i izdataka; vodjenje Glavne knjige Trezora; obradjivanje naloga za potrošnju sredstava; pripremanje završnih računa budžeta; praćenje izvršavanja potrošnje sredstava opredijeljenih po godišnjem zakonu o budžetu...

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I PRIVREDNA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE

U DIREKTORATU ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I PRIVREDNA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE vrše se poslovi koji se odnose na pripremu propisa (zakona i podzakonskih akata) u vezi finansiranja jedinica lokalne samouprave, pripremanje analiza, informacija i izvještaja u vezi finansiranja lokalne samouprave, pripremanje izvještaja o budžetskoj potrošnji lokalne samouprave, pripremanje i procjenu nivoa budžetske potrošnje lokalne samouprave...

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA DRŽAVNI BUDŽET

U DIREKTORATU ZA DRŽAVNI BUDŽET vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu prijedloga tekuće ekonomske politike; postupak pripremanja, planiranja i izrade godišnjih zakona o budžetu i drugih propisa kojima se bliže uredjuje njegovo pripremanje i izvršenje; predlaganje smjernica i srednjoročnog makroekonomskog okvira za pripremu i planiranje budžeta...

07.11.2017.

Organizaciona šema Ministarstva finansija

Organizaciona šema Ministarstva finansija

07.11.2017.

Djelokrug rada Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija vrši poslove uprave koji se odnose na: pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja; pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore; fiskalni uticaj; nadzor nad ostvarivanjem prihoda i izvršavanje izdataka budžeta Crne Gore...

07.11.2017.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija...

29.12.2016.

Organizaciona šema Ministarstva finansija

Organizaciona šema Ministarstva finansija