Darko Radunović - ministar finansija

Ministarstvo finansija

Rođen 1960. godine.

Završio je Ekonomski fakultet u Titogradu. Obavljao je najodgovrnije poslove u finansijskom sektoru. 

Rukovodilac i direktor sektora u Jugobanci AD Podgorica, Montenegro Airlines-u, Euromarket banci, Montenegro-banci AD Podgorica, gdje je bio i izvršni direktor. 

Od marta 2014. godine je Glavni izvršni direktor Prve banke.