Manja slova Veća slova RSS mr Bojana Bošković – Generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta

 min finBojana Bošković je rođena 10. jula 1981. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Podgorici. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici diplomirala je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,43. Na istom fakultetu u okviru postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija” odbranila je magistarsku tezu “Biznis okruženje i ekonomski rast”. Trenutno radi na izradi doktorske teze „Uticaj regulatorne politike na ekonomiju, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru“. 

Svoj radni angažman započela je u Ministarstvu finansija, oktobra 2004. godine, gdje je obavljala funkcije samostalnog savjetnika i koordinatora odjeljenja, dok je od kraja decembra 2010. godine angažovana kao pomoćnik ministra za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta.         

Tokom svog anganžmana u Ministartsvu finansija bila je angažovana i koordinirala je različite poslove iz oblasti finansijskog sistema, evropskih integracija, međunarodne saradnje i unaprijeđenja poslovnog ambijeta.           

Rukovodilac je grupa za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u okviru pregovara predviđenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, rukovodi Operativnim timom za izradu i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada (OGP – Open Government Partnership). Kao sekretar Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi koordinira aktivnostima na projektima regulatornih reformi i unapređenja poslovnog ambijenta, koje Vlada Crne Gore implementira u saradnji sa Svjetskom bankom i USAID-om.    

Od septembra 2010. godine član je Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita.               

Pohađala je International Visitors Leadership Program u Sjedinjenim Američkim Državama.         

Učestvovala je na više stručnih konferencija i studijskih putovanja na temu finansijske stabilnosti, međunarodnih finansija, makroekonomske politike i ekonomskog razvoja i regulatorih reformi u SAD,  Austriji, Velikoj Britaniji, Japanu, Gruziji, Kini, Belgiji. 

Govori engleski jezik.         

Kontakt e-mail: bojana.boskovic@mif.gov.me             

You Tube: http://www.youtube.com/user/MinFinansijaCrneGore