Manja slova Veća slova RSS

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Ministarstva finansija?


Aktuelnosti

21.03.2018.

Prezentacija sa Info dana za grant šemu „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“

Prezentacija Info dani Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru grant šeme

više...
21.03.2018.

Javni poziv za izbor pravnog lica kojem se povjeravaju određena ovlašćenja Ministarstva finansija u vezi sa primjenom Zakona o računovodstvu

Raspisuje se javni poziv za izbor pravnog lica kojem se povjeravaju određena ovlašćenja Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u vezi sa primjenom Zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon) u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg vršenja poslova državne uprave...

više...
20.03.2018.

Saopštenje: Kroz grant šemu do značajne podrške za MSP

Saopštenje: Kroz grant šemu do značajne podrške za MSP

Realiazacijom aktivnosti zadatih u okviru grant šeme „Unaprijeđenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“ stvoriće se osnova za podršku kako državnim organima nadležnim za unaprijeđenje konkurentnosti privrede, tako i privatnom sektoru, prije svega malim i srednjim preduzećima, kazao je generalni direktor za transformaciju i investicije Radosav Babić....

više...
19.03.2018.

Obavještenje o održavanju okruglog stola povodom javne rasprave o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama objavljen je 27.02.2018. godine...

više...
19.03.2018.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Kotor

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-735 sa sjednice od 1.marta 2018. godine, Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Kotor...

više...