Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar-oktobar 2019 (GDDS tabela 10)

Datum objave: 16.12.2019 14:09 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Prihodi budžeta u periodu januar-oktobar tekuće godine iznosili su 1.494,7 mil.€ ili 31,0% BDP-a, što je u odnosu na plan više za 2,8 mil.€ ili 0,2%, dok je u odnosu na isti period 2018. godine više za 76,0 mil.€ ili 5,4%.

Sve najznačajnije kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je naplata poreza na dodatu vrijednost veća za 65,5 mil.€, doprinosa za 17,9 mil.€ i  akciza za 14,7 mil.€. Veća naplata poreskih prihoda rezultat je pozitivnih makroekonomskih kretanja, naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, sprovođenja redefinisane akcizne politike, kao i pojačanog inspekcijskog nadzora.

Izdaci budžeta u periodu januar-oktobar 2019. godine iznosili su 1.530,1 mil.€ ili 31,8% BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 148,1 mil. € odnosno 8,8% BDP-a. U strukturi potrošnje, Tekuća budžetska potrošnja ostvarena je na nivou od 1.355,7 mil. € i manja je za 55,1 mil. € ili 3,9% u odnosu na planiranu kao rezultat niže realizacije gotovo svih kategorija izdataka u okviru Tekuće budžetske potrošnje. Pored navedenog, Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 174,4 mil.€, što je manje za 93,0 mil.€  ili 34,8% od prvobitno planiranog, pri čemu realizaciju sredstava planiranih u dijelu Kapitalnog budžeta, najvećim dijelom opredijeljuje intenzitet izvođenja radova na pripritetnoj dionici Autoputa. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 58,4 mil. € ili 4,0% BDP-a uslijed povećane realizacije u dijelu Tekuće budžetske potrošnje koja je zabilježena kod Transfera insitucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru, Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca i Transfera za socijalnu zaštitu.

Shodno kretanju prihoda i rashoda, u periodu januar-oktobar tekuće godine, ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 35,4 mil.€ ili 0,7% BDP-a, što je za 150,9 mil. € ili 81,0% manje u odnosu na planirani, a u odnosu na uporedni period prethodne godine manje za 17,6 mil.€ ili 33,2%.

U istom periodu, zabilježen je suficit Tekuće budžetske potrošnje u iznosu od 139,1 mil.€ ili 2,9% BDP-a, što ukazuje da se Tekuća potrošnja finansira iz izvornih prihoda, odnosno da država sve svoje tekuće obaveze finansirara iz tekućih prihoda.

 

Prilog: GDDS 10_mjesecni podaci-final.xlsx