Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar-novembar 2019 (GDDS tabela 11)

Datum objave: 31.12.2019 11:56 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Prihodi budžeta u periodu januar-novembar tekuće godine iznosili su 1.642,0 mil.€ ili 34,1% BDP-a, što je u odnosu na plan više za 1,3 mil.€ ili 0,1%, dok je u odnosu na isti period 2018. godine više za 81,0 mil.€ ili 5,2%.

Sve najznačajnije kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je naplata poreza na dodatu vrijednost veća za 72,5 mil.€, doprinosa za 17,0 mil.€ i  akciza za 13,5 mil.€. Veća naplata poreskih prihoda rezultat je pozitivnih makroekonomskih kretanja, naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, sprovođenja redefinisane akcizne politike, kao i pojačanog inspekcijskog nadzora.

Izdaci budžeta u periodu januar-novembar 2019. godine iznosili su 1.752,9 mil.€ ili 36,4% BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 77,6 mil.€ odnosno 4,2% . U strukturi potrošnje, Tekuća budžetska potrošnja ostvarena je na nivou od 1.540,8 mil. € i manja je za 8,0 mil. € ili 0,5% u odnosu na planiranu kao rezultat niže realizacije tekućih izdataka, i to u prvom redu: Bruto zarada i Rashoda za materijal kao i transfera za socijalnu zaštitu i transfera institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru.Pored navedenog, Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 212,1 mil.€, što je manje za 69,6 mil.€  ili 24,7% od planiranog, pri čemu realizaciju sredstava planiranih u dijelu Kapitalnog budžeta, najvećim dijelom opredijeljuje intenzitet izvođenja radova na prioritetnoj dionici Autoputa. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 94,1 mil. € ili 5,7%.

Shodno kretanju prihoda i rashoda, u periodu januar-novembar tekuće godine, ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 110,9 mil.€ ili 2,3% BDP-a, što je za 78,9 mil. € ili 41,6% manje u odnosu na planirani, a u odnosu na uporedni period prethodne godine više za 13,1 mil.€ ili 13,4%.

U istom periodu, zabilježen je suficit Tekuće budžetske potrošnje u iznosu od 101,2 mil.€ ili 2,1% BDP-a.

 

Prilog: GDDS 11_mjesecni podaci.xlsx