Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Саопштење: Извршење буџета Црне Горе у периоду јануар - мај 2020. године (ГДДС табела 5)

Датум објаве: 15.07.2020 14:53 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Ограничена економска активност узрокована спровођењем мјера за заштиту становништва од пандемије корона вируса, опредијелила је кретање прихода буџета који су у периоду јануар - мај 2020. године износили 615,6 мил. € или 12,2% процијењеног БДП-а (5.027,3 мил. €), што је за 103,3 мил. € или 14,4% мање у односу на планиране, односно мање за 65,0 мил.€ или 9,5% у односу на исти период претходне године. Уколико би се искључиле једнократне донације из јануара претходне године, изворни приходи Буџета би биљежили мањи пад у односу на исти период претходне године.

Наведено негативно одступање прихода је забиљежено усљед: 

- пада економске активности  као резултат спровођења мјера Владе на заштити здравља становништва од утицаја пандемије вируса ЦОВИД19, због чега је велики дио привредне активности био ограничен  и у мају мјесецу; 
- одлагања измирења обавеза по основу пореза и доприноса на зараде сходно критеријумима прописаним Уредбом о условима за одлагање пореских и непореских потраживања;
- ограниченог обима рада у органима управе који је узроковао пад наплате такси и накнада;

Сходно наведеном, готово све категорије пореских прихода забиљежиле су пад у односу на планиране у овом периоду, од чега највећи пад биљежи Порез на додату вриједност у износу од 38,9 мил. € односно 15,2% и то услијед пада промета узрокованог мјерама Владе којима је био ограничен или потпуно обустављен рад највећег броја привредних субјеката у априлу мјесецу,  али и значајног износа повраћаја сходно економским мјерама Владе за подршку привреди како би се осигурала ликвидност привредних субјеката.  Порези и доприноси на зараде такође биљеже пад од 37,5 мил. € односно 14,7%  у односу на првобитни план као резултат одлагања пореских потраживања по овим основама за период од 90 дана у складу са мјерама Владе. Треба напоменути, да је као ефекат субвенција које су дио другог Владиног пакета економских мјера подршке грађанима и привреди у циљу сузбијања негативних ефеката пандемије, категорија доприноса забиљежила раст од 2,8 мил. € или 7,4%  односу на првобитни план посматрајући само мај мјесец.

Приходи од акциза забиљежили су пад у износу од 3,4 мил. € или 4,2% у односу на планирани ниво, такође као посљедица пада економске активности и поменутих економских мјера Владе.

Као резултат наредбе о привременом ограничавању рада значајног броја привредних субјеката и органа управе, како је било и очекивано, остварење прихода по основу такси и накнада реализовано је испод планираног нивоа. 

Издаци буџета у периоду јануар - мај 2020. године износили су 782,3 мил. € или 15,6% БДП-а и у односу на планиране мањи су за 142,1 мил. € односно 15,4%. У поређењу са истим периодом претходне године, издаци буџета су остварени у већем укупном износу од 38,6 мил. € или 5,2%. У структури издатака буџета, Текући издаци остварени су на нивоу од 351,3 мил. € и мањи су за 42,0 мил. € или 10,7% у односу на планиране. Нижу реализацију текућих издатака условило је одлагање активности потрошачких јединица које нису мандаторног карактера, како би се у периоду изузетно ограничене економске активности и пада прихода обезбиједила ликвидност Буџета односно осигурало повећано финансирање здравственог система и обезбиједила средства за спровођење економских пакета мјера. 

Поред наведеног, Капитални издаци реализовани су у износу од 60,0 мил. €, што је мање за 49,5 мил. € или 45,2% од планираних односно за 22,3 мил. € или 27,1% мање у односу на претходну годину.

Капитални буџет у периоду јануар - мај 2020. године реализован је у укупном износу од 48,9 мил. € што је за 46,9 мил. € мање од плана односно за 23,3 мил. € мање у односу на претходну годину. Ограничавање извођења радова на приоритетној дионици Аутопута, усљед пандемије, у највећој мјери, опредијелило је нижу реализацију Капиталног буџета.

У периоду јануар - мај 2020. године динамика кретања буџетских прихода и расхода утицала је на остварење дефицита буџета у износу од 166,7 мил. € или 3,3% БДП-а, који је за 38,8 мил. € или 18,9% мањи у односу на планирани.

У мају мјесецу 2020. године Црна Гора се задужила на иностраном тржишту по основу кредитног аранжмана подржаног другом гаранцијом Свјетске банке заснованој на јавној политици (ПБГ), у износу од 250,0 мил. €, како је било и предвиђено Законом о буџету за 2020. годину. Поменутим задужењем правовремено су обезбијеђена средства за подршку ликвидности Буџета и повећано финансирање условљено потребом помоћи привреди и грађанима у суочавању са негативним посљедицама пандемије.

*Подаци у ГДДС табели представљају преглед прихода и расхода по економској класификацији у једном мјесецу, у поређењу са планом и истим периодом претходне године;
*Подаци о Капиталном буџету представљају износе планираних и извршених издатака по пројектној класификацији (све категорије издатака које су у функцији имплементације пројекта који се финансира из Капиталног буџета)