Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Саопштење: Извршење буџета Црне Горе у периоду јануар - јун 2020. године (ГДДС табела 6)

Датум објаве: 30.07.2020 12:51 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Спровођење мјера усмјерених на заштиту здравља становништва од пандемије вируса ЦОВИД-19 условило је ограничену економску активност, што је посљедично томе узроковало пад планиране наплате прихода буџета.  На другој страни, потреба додатног финансирања здравственог система и имплементација пакета мјера подршке привреди и грађанима у циљу ограничавања негативних ефеката пандемије захтијевало је и прерасподјелу расхода буџета како би се обезбиједио фискални простор за финансирање ових мјера. Сходно новим економским околностима, у јуну мјесецу усвојен је Закон о измјенама и допунама закона о буџету за 2020. годину.

У периоду јануар - јун 2020. године приходи буџета износили су 747,8 мил. € или 16,2% процијењеног БДП-а (4.607,3 мил. €), што је за 3,2 мил. € или 0,4% више у односу на планиране Законом о измјенама и допунама Закона о буџету.

Већа наплата прихода у односу на планиране, превасходно је резултат боље наплате пореза и доприноса на зараде, од чега је порез на доходак остварен изнад плана за 1,0 мил.€ или 2,0%, док су приходи од доприноса већи од планираних за 3,7 мил.€ или 1,7%. Боља наплата прихода по овом основу, доминантно је посљедица исплаћених субвенција на зараде као мјере подршке привреди у склопу другог пакета економско-социјалних мјера.

Поред наведеног, у посматраном периоду забиљежена је и већа наплата прихода по основу пореза на добит као резултат снажног раста економске активности из претходне године.

Највеће негативно одступање у односу на план забиљежено је код пореза на додату вриједност у износу од 4,9 мил. € или 1,9%, усљед ограничене привредне активности узроковане пандемијом у претходним мјесецима. Мање остварење ове категорије прихода везано је за мањи остварени промет у већини привредних дјелатности као посљедице ограниченог рада.

У односу на исти период претходне године приходи буџета су мањи за 76,3 мил. € или 9,3%, што је и очекивано у економским условима које опредјељује пандемија и спровођење мјера за ограничавање посљедица исте.
 
Издаци буџета у периоду јануар - јун 2020. године износили су 954,4 мил. € или 20,7% БДП-а и у односу на планиране мањи су за 17,2 мил. € односно 1,8%. У поређењу са истим периодом претходне године, издаци буџета су већи за 66,4 мил. € или 7,5% и то као резултат већег издвајања за потребе финансирања мјера усмјерених на сузбијање негативних ефеката пандемије и помоћ грађанима и привреди кроз реализоване мјере два пакета социо-економских мјера. У структури издатака буџета, Текући издаци остварени су на нивоу од 420,8 мил. € и на нивоу су планираних. Поред наведеног, Капитални издаци реализовани су у износу од 84,5 мил. €, што је за 0,5 мил. € или 0,6% мање од планираних односно за 15,3 мил. € или 15,3% мање у односу на претходну годину.

Капитални буџет у периоду јануар - јун 2020. године реализован је у укупном износу од 71,8 мил. € што је за 6,3 мил. € више од плана, док је у односу на претходну годину мање за 14,8 мил. €, што је резултат ограничавања извођења радова на приоритетној дионици Аутопута, усљед пандемије.

У периоду јануар - јун 2020. године остварен је дефицит буџета у износу од 206,6 мил. € или 4,5% БДП-а, који је за 20,4 мил. € или 9,0% мањи у односу на планирани.

*Подаци у ГДДС табели представљају преглед прихода и расхода по економској класификацији у једном мјесецу, у поређењу са планом и истим периодом претходне године;
*Подаци о Капиталном буџету представљају износе планираних и извршених издатака по пројектној класификацији (све категорије издатака које су у функцији имплементације пројекта који се финансира из Капиталног буџета)