Manja slova Veća slova RSSOtvoreni

29.12.2017.

Obavještenje o dodjeli ugovora o uslugama "Razvoj baze puteva Crne Gore"

Obavještenje o dodjeli ugovora o uslugama "Razvoj baze puteva Crne Gore"

21.12.2017.

Obavještenje o užoj listi kandidata za ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole"

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole" Obavještenje o užoj listi tandidata Obavještenje o ugovoru Klarifikacije Klarifikacije 2

24.10.2017.

Klarifikacije za ugovor o uslugama "Implementacija Elektronskog sistema javnih nabavki"

Klarifikacije Ugovor o uslugama "Implementacija Elektronskog sistema javnih nabavki" Najava Ugovora Obavještenje o ugovoru

24.10.2017.

Klarifikacije za ugovor uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela" Obavještenje o ugovoru Klarifikacije

28.07.2017.

Objava o poništenju Poziva za dostavljanje prijedloga u okviru grant šeme; „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“

Poništenje tendera klarifikacije, korigendum 2, korigendum 1, Aplikacioni paket u okviru grant šeme „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“