Manja slova Veća slova RSSOtvoreni

22.03.2016.

Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme uskladjene sa modernizovanim obrazovnim programima za skole"

Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme uskladjene sa modernizovanim obrazovnim programima za skole" Najava ugovora

23.02.2016.

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva Crne Gore"

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva crne Gore" Najava ugovora o uslugama

20.01.2016.

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru grant šeme "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada"

Grant šema "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada" Poziv za dostavljanje predloga projekata Obavještenje o održavanju info dana Prezentacija sa info dana Obavještenje lokacija i mjesto radionica Nezvanični prevod Pitanja i odgovori sa info dana Prezentacija radionice Javni poziv za zainteresovane ocjenjivace Pitanja i odgovori sa radionica

19.01.2016.

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a (decentralizovano/indirektno upravljanje)

Instrukcije za oslobađanje od PDV-a u decentralizovanom/indirektnom upravljanju

16.01.2016.

Ugovor o uslugama "Implementacija Elektronskog sistema javnih nabavki"

Ugovor o uslugama "Implementacija Elektronskog sistema javnih nabavki" Najava Ugovora

26.11.2015.

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru grant šeme "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije"

Grant šema "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije" Poziv za dostavljanje predloga projekata Obavještenje o održavanju info dana Prezentacija sa info dana Informacije o mjestu i vremenu narednih info dana i radionica Ispravka Pitanja i odgovori sa održanih Info dana

03.09.2015.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"

Grant šema "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" Poziv za dostavljanje predloga projekata Obavještenje o održavanju info dana Korigendum Zapisnik sa odžanih info dana br 1 i 2 Korigendum br. 2 Obavještenje o održavanju trećih info dana Novi budžet fajl Klarifikacije br. 1 Zapisnik sa održanih Info dana br 3 Broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/ME

23.05.2015.

Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme uskladjene sa modernizovanim obrazovnim programima za skole"

Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme uskladjene sa modernizovanim obrazovnim programima za skole" Najava ugovora