Manja slova Veća slova RSSOtvoreni

27.09.2016.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"

Grant šema "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" Zapisnik sa odžanih info dana br 1 i 2 Korigendum br. 2 Obavještenje o održavanju trećih info dana Novi budžet fajl Klarifikacije br. 1 Zapisnik sa održanih Info dana br 3 Obavještenje o dodjeli Ugovora Broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/ME

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole"

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole" Najava ugovora o uslugama

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Uprave za reviziju"

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Uprave za reviziju" Najava ugovora o uslugama

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga"

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga" Najava ugovora o uslugama

06.09.2016.

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva Crne Gore"

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva crne Gore" Najava ugovora o uslugama Obavjestenje o javnim nabavkama Pitanja i odgovori Obavještenje o poništenju postupka javnih nabavki

02.09.2016.

Ugovor o nabavci IT opreme za OPRHD Operativnu Strukturu

Ugovor o nabavci Tenderski dosije Klarifikacije

30.08.2016.

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru prekograničnog programa Crna Gora - Albanija

Poziv za dostavljanje predloga projekata Obavjestenje o info danima Prezentacija sa Info Dana Pitanja i Odgovori sa Info dana Pitanja i odgovori Set 2

20.07.2016.

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a (decentralizovano/indirektno upravljanje)

Instrukcije za oslobađanje od PDV-a u decentralizovanom/indirektnom upravljanju