Manja slova Veća slova RSSOtvoreni

11.10.2016.

Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme usklađene sa modernizovanim obrazovnim programima za škole"

Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme usklađene sa modernizovanim obrazovnim programima za škole", u okviru Operativnog Programa „Razvoj Ljudskih Resursa 2012/2013“ Obavještenje o javnim nabavkama i tenderski dosije

03.10.2016.

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva Crne Gore"

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva crne Gore" Najava ugovora o uslugama Obavjestenje o javnim nabavkama klarifikacija Pitanja i odgovori Obavještenje o poništenju postupka javnih nabavki

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole"

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole" Najava ugovora o uslugama

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela" Najava ugovora o uslugama

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga"

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga" Najava ugovora o uslugama

02.09.2016.

Ugovor o nabavci IT opreme za OPRHD Operativnu Strukturu

Ugovor o nabavci Tenderski dosije Klarifikacije

30.08.2016.

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru prekograničnog programa Crna Gora - Albanija

Poziv za dostavljanje predloga projekata Obavjestenje o info danima Prezentacija sa Info Dana Pitanja i Odgovori sa Info dana Pitanja i odgovori Set 2

20.07.2016.

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a (decentralizovano/indirektno upravljanje)

Instrukcije za oslobađanje od PDV-a u decentralizovanom/indirektnom upravljanju