Manja slova Veća slova RSSOtvoreni

13.04.2017.

Klarifikacije - poziv za dostavljanje predloga u okviru prekograničnog programa Crna Gora - Albanija

Klarifikacije, Poziv za dostavljanje predloga projekata Obavjestenje o info danima Prezentacija sa Info Dana Pitanja i Odgovori sa Info dana Pitanja i odgovori Set 2

13.04.2017.

Klarifikacije i druga ispravka u okviru poziva za grant šemu; „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“

klarifikacije, korigendum 2, korigendum 1, Aplikacioni paket u okviru grant šeme „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“

22.03.2017.

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva Crne Gore"

Obajvještenje o užoj listi kvalifikovanih kandidata

30.01.2017.

Klarifikacije za Ugovor o uslugama "Tehnička pomoć za usklađivanje i implementaciju EU akija za unutrašnje tržište"

Klarifikacije Obavještenje o javnim nabavkama Najava ugovora - PIN

01.12.2016.

Klarifikacije za Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme usklađene sa modernizovanim obrazovnim programima za škole"

Klarifikacije, tenderski dosije, obajvestenje o javnim nabavkama, najava ugovora Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme usklađene sa modernizovanim obrazovnim programima za škole", u okviru Operativnog Programa „Razvoj Ljudskih Resursa 2012/2013“

09.11.2016.

Ugovor o nabavci IT opreme za OPRHD Operativnu Strukturu

Obavještenje o poništenju tenderske procedure Tenderski dosije Klarifikacije

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole"

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole" Najava ugovora o uslugama