Manja slova Veća slova RSSOtvoreni

22.03.2017.

Ugovor o uslugama "Razvoj baze puteva Crne Gore"

Obajvještenje o užoj listi kvalifikovanih kandidata

21.03.2017.

Obavještenje o dodijeljenim ugovorima u okviru grant šeme "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije"

Svi ugovori koji su dodijeljeni u okviru grant šeme "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije", u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013

30.01.2017.

Klarifikacije za Ugovor o uslugama "Tehnička pomoć za usklađivanje i implementaciju EU akija za unutrašnje tržište"

Klarifikacije Obavještenje o javnim nabavkama Najava ugovora - PIN

23.01.2017.

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru grant šeme „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“

Aplikacioni paket u okviru grant šeme „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“

01.12.2016.

Klarifikacije za Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme usklađene sa modernizovanim obrazovnim programima za škole"

Klarifikacije, tenderski dosije, obajvestenje o javnim nabavkama, najava ugovora Ugovor o nabavci opreme "Nabavka opreme usklađene sa modernizovanim obrazovnim programima za škole", u okviru Operativnog Programa „Razvoj Ljudskih Resursa 2012/2013“

09.11.2016.

Ugovor o nabavci IT opreme za OPRHD Operativnu Strukturu

Obavještenje o poništenju tenderske procedure Tenderski dosije Klarifikacije

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole"

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole" Najava ugovora o uslugama

24.09.2016.

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela" Najava ugovora o uslugama