Manja slova Veća slova RSS

>

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

Datum objave: 20.12.2013 12:59 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu. 

Istovremeno koristimo priliku da obavijestimo predstavnike organizacija čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke Komisije da su u obavezi da sa Komisijom zaključe Ugovore o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa.

Potpisivanje ugovora sa organizacijama čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, biti obavljeno u prostorijama Ministarstva finansija Crne Gore, ul. Stanka Dragojevića 2, po sljedećem rasporedu: 

1) Oblast kultura i tehnička kultura – utorak, 24.12.2013. godine, u terminu od 09.30-16.30;
2) Oblast zadovoljavanje potreba lica s invaliditetom – utorak, 24.12.2013. godine, u terminu od 09.30-16.30
3) Oblast vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine – srijeda, 25.12.2013. godine, u terminu od 09.30-16.30; 
4) Oblast razvoj sporta – srijeda, 25.12.2013. godine, u terminu od 09.30-16.30; 
5) Oblast doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti – četvrtak, 26.12.2013. godine, u terminu od 09.30-16.30.
6) Oblast socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti – četvrtak, 26.12.2013. godine, u terminu od 09.30-16.30; 

Mole se predstavnici organizacija da na potpisivanje ugovora dođu u terminima predviđenim za pojedine oblasti, kao i da sa sobom ponesu pečat organizacije, broj žiro računa i PIB, kako bi u ugovoru unijete cifre bile provjerene prije konačnog potpisivanja.