Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

08.08.2012.

Reagovanje predsjednika Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću na saopštenje NVO Euromost

Ministarstvo finansija je, 20.07.2012. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Službeni list Crne Gore, broj 7/2012), uputilo javni poziv nevladinim organizacijama da odrede predstavnike koji će učestvovati u radu radnih tijela vezano za proces izrade prijedloga uredbe kojom će se odrediti sastav, kriterijumi za izbor i postupak predlaganja članova Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, kao i za proces izrade predloga uredbe o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa nevladinih organizacija u postupku raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje tih projekata, a koji bi bili uključeni i u pripremu obrazaca za prijavu na konkurs...

03.08.2012.

Odluke o izboru članova radnih grupa

Ovdje možete pogledati odluke o izboru članova radnih grupa....

01.08.2012.

Obavjestenje: Spiskovi kandidata za čanove radnih tijela u skladu sa javnim pozivom objavljenim 20.07. na sajtu Ministarstva finansija

Ovdje možete pogledati spiskove kandidata za čanove radnih tijela u skladu sa javnim pozivom objavljenim 20.07. na sajtu Ministarstva finansija...

01.08.2012.

Izvještaj sa konsultacija sa članovima NVO održanih 18.07. u Ministarstvu finansija

U skladu sa pozivom koji je 03.07.2012. godine upućen nevladinim organizacijama (nvo), održane su konsultacije sa predstavnicima nvo vezano za pripremu uredbi koje se odnose na finansiranje nvo iz budžetskih fondova.

26.07.2012.

Izmjena javnog poziva nevladinim organizacijama za učešće u radnim tijelima

U skladu sa pozivom koji je Ministarstvo finansija uputilo nevladinim organizacijama za određivanje predstavnika koji će učestvovati u radu radnih tijela, objavljenom na sajtu Ministarstva finansija 20.07.2012. godine, obavještavamo da se krajnji rok za predaju prijava za učešće u radu radnih grupa vezano za izradu uredbi o finansiranju NVO iz budžetskih sredstava pomjera za ponedeljak 30. jul 2012. godine...

20.07.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u radnim tijelima

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Službeni list Crne Gore, broj 7/2012), Ministarstvo finansija Crne Gore upućuje javni poziv nevladinim organizacijama da odrede predstavnike koji će učestvovati radu radnih tijela vezano za proces izrade predloga uredbe kojom će se odrediti sastav, kriterijumi za izbor i postupak predlaganja članova Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, kao i za proces izrade predloga uredbe o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa nevladinih organizacija u postupku raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje tih projekata, a koji bi bili uključeni i u pripremu obrazaca za prijavu na konkurs...

19.07.2012.

Saopštenje: Održane konsultacije sa predstavnicima nevladinog sektora

Saopštenje: Održane konsultacije sa predstavnicima nevladinog sektora

U skladu sa pozivom koji je 03.07.2012. godine upućen nevladinim organizacijama (NVO), juče su, u prostorijama Ministarstva finansija, održane konsultacije sa predstavnicima ovog sektora povodom pripreme uredbi koje se odnose na finansiranje NVO iz budžetskih fondova...

11.07.2012.

Prijavljeni predstavnici NVO vezano za konsultacije

U skladu sa pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama (nvo) u cilju određivanja predstavnika koji će učestvovati u konsultacijama vezano za pripremu uredbi koje se odnose na finansiranje nvo iz budžetskih fondova, Ministarstvo finansija objavljuje listu predstavnika nvo koji su prijavili učešće na pomenutim konsultacijama...

03.07.2012.

Obavještenje nevladinim organizacijama

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Službeni list Crne Gore, broj 7/2012), Ministarstvo finansija Crne Gore poziva nevladine organizacije da odrede predstavnike koji će učestvovati u konsultacijama vezano za proces izrade predloga uredbe kojom će se odrediti sastav, kriterijumi za izbor i postupak predlaganja članova Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, kao i za proces izrade predloga uredbe o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa NVO u postupku raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje tih projekata, a koji bi bili uključeni i u pripremu obrazaca za prijavu na konkurs...