Manja slova Veća slova RSS

Drzavni dug

 

Stara devizna stednja

 

Drzavni zapisi 

 

Kreditni rejting

 
DRZAVNI DUG

25.04.2017.

Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2016. godine

Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2016. godine...

24.10.2016.

Izvještaj o državnom dugu na 30.09.2016. godine

Izvještaj o državnom dugu na 30.09.2016. godine...

24.10.2016.

Izvještaj o državnom dugu na 30.06.2016. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o državnom dugu na 30.06.2016. godine...

01.07.2016.

Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2015. godine

U skladu sa članom 25 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti objavljujemo informaciju o stanju javnog duga i neto zaduženja na kraju 2015. godine...

15.06.2016.

Izvještaj o državnom dugu na 31.03.2016. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o državnom dugu na 31.03.2016. godine...

15.06.2016.

Izvještaj o državnom dugu na 31.12.2015. godine...

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o državnom dugu na 31.12.2015. godine...

08.12.2015.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. septembar 2015. godine

Ukupan državni dug, na 30.09.2015. godine, sa depozitima, iznosio je 2,150.8 miliona eura ili 58.8% BDP-a. Ino dug iznosio je 1,975.1 miliona eura, dok je unutrašnji dug iznosio 329.2 miliona eura, a depoziti su iznosili 153.5 miliona eura...

04.09.2015.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. jun 2015. godine

Ukupan državni dug, na 30.06.2015. godine, sa depozitima, iznosio je 2,159.5,0 miliona eura ili 60.3% BDP-a. Ino dug iznosio je 2160.1 miliona eura, dok je unutrašnji dug iznosio 372.2 miliona eura, a depoziti su iznosili 372.8 miliona eura...

30.04.2015.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 31.03.2015. godine

Ukupan državni dug, na 31.03.2015. godine, sa depozitima, iznosio je 1938,0 miliona eura ili 54.6% BDP-a. Ino dug iznosio je 2047,7 miliona eura, dok je unutrašnji dug iznosio 395.9 miliona eura, a depoziti su iznosili 505.6 miliona eura...

28.04.2015.

Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2014. godine

Javni dug je, u skladu sa pomenutim Zakonom, definisan kao dug centralnog i lokalnog nivoa, odnosno opšteg nivoa države. Centralni nivo države su državni organi i organi državne uprave, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države...