Manja slova Veća slova RSSIzvjestaji MMF-a

01.03.2017.

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

01.03.2017.

CRNA GORA: Završna izjava Misije o konsultacijama za 2017. u vezi sa Članom IV

Završna izjava opisuje preliminarne nalaze zaposlenih MMF-a na kraju zvanične posjete zaposlenih (ili „misije“), u većini slučajeva tokom posjete zemlji članici. Misija je sprovedena kao dio redovnih (obično godišnjih) konsultacija u skladu sa Članom IV Osnivačkog ugovora MMF-a, u kontekstu zahtjeva za korišćenje resursa MMF-a (pozajmica od MMF-a), kao dio razgovora programa koji su pod monitoringom zaposlenih MMF-a ili su dio monitoringa ekonomskih događaja od strane zaposlenih MMF-a...

28.02.2017.

NAJAVA PRESS KONFERENCIJE

U srijedu, 01. marta 2017. godine, biće održana press-konferencija povodom redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda, u sklopu konsultacija po članu IV Statuta Fonda...

03.11.2015.

- ZAVRŠNA IZJAVA MISIJE O KONSULTACIJAMA ZA 2015. U VEZI SA ČLANOM IV

Misija Međunarodnog monetarnog fonda posjetila je Crnu Goru od 22. oktobra do 3. novembra 2015. kako bi sprovela konsultacije u vezi sa članom IV za 2015. Završni sastanak sa nadležnim organima obuhvatio je i ocjenu Crne Gore u sklopu Programa ocjene finansijskog sektora koji je sproveden u septembru...

03.11.2015.

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a...

04.11.2014.

SAOPŠTENJE: Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

SAOPŠTENJE: Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a...

28.03.2014.

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

im Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođen Alasdair Scott-om, posjetio je Podgoricu tokom perioda 25-27. mart kako bi razgovarao o nedavnim ekonomskim događajima i agendi politika koje nadležni organi imaju za 2014. i na srednji rok. Tim se sastao sa Guvernerom Centralne banke gospodinom Dakićem i zaposlenima Centralne banke Crne Gore (CBCG) kako bi razgovarali o finansijskom sektoru, radi pripreme za Bankarski forum koji se održava 28. marta, a koji zajednički organizuju MMF i CBCG, koji će spojiti predstavnike privatnih banaka, njihovih matičnih banaka, CBCG-a i međunarodnih finansijskih institucija. Tim se sastao sa ministrom finansija gospodinom Žugićem i zaposlenima u Ministarstvu finansija, kao i sa predstavnicima banakama i organizacija iz privatnog sektora...

14.02.2013.

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete osoblja MMF-a

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodio Nadeem Ilahi, boravila je u Podgorici, u periodu od 6. do 13. februara, u cilju razgovora o nedavnim ekonomskim dešavanjima i promjenama u politikama...

09.05.2011.

Zaključci Borda MMF-a, 6. maj 2011. godine

Zaključci Borda MMF-a, 6. maj 2011. godine

Nakon globalne krize koja je ostavila snažne udarce na ekonomiju u toku je pokušaj oporavka. Tokom 2010. dobra turistička sezona je bila propraćena obnavljanjem proizvodnje metala, dok su obilne kiše u regionu pojačale proizvodnju i izvoz električne energije. Nakon kontrakcije, koja je trajala skoro dvije godine, industrija je ponovo počela da raste u drugoj polovini 2010. Međutim, i pored toga, industrijska proizvodnja je na kraju 2010. godine i dalje bila značajno ispod svog vrhunca prije krize. Očekivane strane direktne investicije u kapitalne infrastrukturne objekte se nijesu materijalizovale do sada, građevinska djelatnost je i dalje potisnuta. Ukupan rast BDP-a u 2010. je procijenjen na 1,1 procenat, čime je output i dalje ispod nivoa iz 2008. godine...

22.02.2011.

Preliminarni zaključci Misije MMF-a, 22. februar 2011.

Preliminarni zaključci Misije MMF-a, 22. februar 2011.

Nakon kontrakcije od 22 mjeseca industrijska aktivnost je počela da raste u drugoj polovini 2010. godine, a turizam je registrovao relativno snažan skok tokom ljeta 2010. Kada je u pitanju naredni period, projekcije su da će se oporavak ubrazati, uz podršku visokih cijena na svjetskom tržištu i potražnje za industrijskim izvozom Crne Gore, novim projektima u turizmu i rast povjerenja u finansijski sistem...