Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

28.06.2018.

Izvještaj o javnoj raspravi povodom predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu

Tekst Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu je 09. maja 2018. godine objavljen na web sajtu Ministarstva finansija, sa pozivom da se sva zainteresovana lica uključe u javnu raspravu. Isti poziv je upućen svim zainteresovanim stranama (predstavnicima poslovnih udrženja, lokalnih samouprava, civilnog sektora, državne uprave) kako bi direktno bili informisani i u što većem broju se uključili u javnu raspravu...

04.06.2018.

Javna rasprava povodom Nacrta Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020....

09.05.2018.

Javna rasprava povodom Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu povodom Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu...

03.05.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti depozita

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti depozita, koji je pripremljen od strane Fonda za zaštitu depozita...

23.04.2018.

Izvještaj o dostavljenim predlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama

Izvještaj o dostavljenim predlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama

22.03.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim inistitucijama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim inistitucijama, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...

22.03.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...

19.03.2018.

Obavještenje o održavanju okruglog stola povodom javne rasprave o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama objavljen je 27.02.2018. godine...

02.03.2018.

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje

Ministarstvo finansija obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

27.02.2018.

Javni poziv za učečće u raspravi o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Zaintresovanoj javnosti za učešće u raspravi o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama. Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, saglasno članu 9 stav 1 alineja 2 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, kao i organizovanjem okruglih stolova...