Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

19.04.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

17.03.2017.

izvještaj sa javne rasprave o predlogu zakona o o izmjenama i dopunama zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama

izvještaj sa javne rasprave o predlogu zakona o o izmjenama i dopunama zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama...

23.01.2017.

Javna rasprava o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama...

23.09.2016.

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o mjerama poreske podrške

Ministarstvo finansija, u skladu sa članom 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o mjerama poreske podrške...

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

15.12.2015.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o izmjena i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrta zakona o izmjena i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima, koji je pripremljen od strane Komisije za hartije od vrijednosti...

03.12.2015.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, koji je pripremljen od strane Centralne banke Crne Gore...