Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

18.12.2017.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o svojinsko pravnim odnosima

Ministarstvo finansija, je shodno planiranim aktivnostima iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, za pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala, pokrenulo proceduru izmjene Zakona o svojinsko pravnim odnosima...

25.10.2017.

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o svojinsko pravnim odnosima

Ministarstvo finansija u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list Crne Gore“, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o svojnsko pravnim odnosima, koji je pripremilo ovo ministarstvo...

22.09.2017.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o sanaciji banaka

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o sanaciji banaka

22.09.2017.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama

Tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama je 01. avgusta 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva finansija, sa pozivom da se sva zainteresovana lica uključe u javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu zakona je bila otvorena do 11. septembra 2017. godine...

15.09.2017.

Izvjestaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima

Izvjestaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima...

22.08.2017.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu Crne Gore

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu Crne Gore

01.08.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore.

01.08.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sanaciji banaka

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o sanaciji banaka, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...

17.07.2017.

Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu

Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinig organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs, Uredbi o postupku i načinu kofinasiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske Unije i Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa...

12.07.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...