Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar- jul 2018 (GDDS tabele 07)

Datum objave: 03.09.2018 10:33 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Pozitivni trendovi u makroekonomskom okruženju sa početka 2018. godine vidljivi su i kroz naplatu prihoda budžeta, koja prema preliminarnim podacima, u periodu januar - jul iznosi 924,3 mil.€, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 96,4 mil.€ ili 11,6% i u odnosu na plan za 3,5 mil.€ ili 0,4%.

Sve najznačajnijie kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine. Naplata poreza na dobit viša je za 29,4%, poreza na promet nepokretnosti 19,1%, poreza na dodatu vrijednost 15,9%, poreza na dohodak 8,2% i akciza 1,5%. Takođe, i doprinosi su zabilježili rast od 6,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu i neporeski prihodi bilježe rast, tako da su takse više za 24,5%, naknade za 47,8% i primici od otplate kredita i sredstava prenesenih iz prethodne godine za 41,2%. Takođe, i donacije su udvostručene.

Izdaci budžeta u periodu januar-jul iznosili su 992,6 mil.€ ili 22,4% BDP-a što je u odnosu na isti period 2017. godine više za 59,7 mil.€ ili 6,4%. U odnosu na prethodnu godinu, rast rashoda, u ovom periodu, rezultat je veće realizacije Kapitalnog budžeta u odnosu na isti period prethodne godine.

U odnosu na plan izdaci su manje realizovani za 50,3 mil.€ ili 4,8%, pri čemu su ukupni tekući izdaci, u posmatranom periodu, ostvareni 2,1% iznad plana, dok je kapitalni budžet ostvaren za 68,9 mil.€ manje od planiranog, što bi trebalo biti nadomješteno u narednim mjesecima.

U strukturi tekućih rashoda, kategorije Transferi za socijalnu zaštitu i Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su niže u odnosu na plan za 12,5 mil.€ i 8,1 mil.€, respektivno. U dijelu Bruto zarada, povećano izdvajanje rezultat je identifikovanog nedostatka sredstava po ovom osnovu kod pojedinih potrošačkih jedinica, prije rebalansa budžeta usvojenog krajem jula.

U periodu januar-jul tekuće godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 68,2 mil.€ što je 35% manje u odnosu na prošlu godine, a u julu je zabilježen suficit budžeta u iznosu od 17,0 mil.€ ili 0,5% BDP-a.

 Prilog: Copy of GDDS 07_montly data.xlsx