Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE: Radionica za pripremu Strategije trgovinskih olakšica

SAOPŠTENJE: Radionica za pripremu Strategije trgovinskih olakšica
Datum objave: 06.07.2017 19:39 | Autor: Ivona Mihajlovic - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Radionica za pripremu Strategije trgovinskih olakšica(1), u organizaciji Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice i Međunarodne finansijske, korporacije održana je u Baru, u periodu od 3. do 6. jula 2017. godine. Navedena radionica je ujedno predstavljala prvo radno okupljanje Radne grupe koja je u cilju pripreme i praćenja Strategije trgovinskih olakšica formirana od strane Ministarstva finansija. Učešće na radionici uzeli su predstavnici nadležnih Ministarstava, izvršnih organa, privatnog sektora, kao i eksperti Međunarodne finansijske korporacije. 

Zadatak Radne grupe bio je da, u saradnji sa ekspertima, na radionici definiše stratešku viziju sprovođenja reformi vezanih za trgovinske olakšice u Crnoj Gori u narednom petogodišnjem periodu. U tom pravcu posebna pažnja bila je usmjerena na definisanju strateških ciljeva i mjera, od čije realizacije zavisi ostvarenje vizije. Preciziranje i definisanje indikatora i polazne osnove za mjerenje ispunjenosti kako strateških ciljeva tako i pojedinačnih mjera, pokazalo se kao izazov u procesu pripreme Predloga Strategije.    

Na strateškom nivou ciljevi koji su na Radionici prepoznati odnose se na pojednostavljenje graničnih procedura, unaprijeđenje saradnje, koordinacije i efikasnosti graničnih službi, razmjenu informacija sa privrednim subjektima, kao i povećanje transparentnosti. 

Svoj rad Radna grupa nastavlja u septembru, kada će predlog Strategije biti dodatno unaprijeđen i usaglašen, a nakon toga i dostavljen Nacionalnom komitetu za trgovinske olakšice na razmatranje i usvajanje. Takođe, Predlog Strategije trgovinskih olakšica, do kraja ove godine biće upućen Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje. 


 (1)Strategija trgovinskih olakšica u skladu sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije