Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE: Predstavljen Operativni program “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”

SAOPŠTENJE: Predstavljen Operativni program “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”
Datum objave: 19.07.2017 14:44 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Danas je u EU info centru u Podgorici održana konferencija na kojoj su predstavljeni ciljevi, dostignuća i budući koraci u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”. 


mrss


Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, naglasila je da ovaj Program prije svega ima za cilj pristup Evropskom socijalnom fondu, kroz osnaživanje administrativnih kapaciteta i edukaciju cjelokupnog crnogorskog društva o mogućnostima korišćenja sredstava iz pomenutog fonda, što je istovremeno i zatvarajuće mjerilo za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Realizacija projekata u okviru Operativnog programa je u toku, a neki od njih se privode kraju. Projekti su fokusirani na prioritete koji su od posebnog značaja, jer podržavaju ključne izazove sa kojima se suočava Crna Gora, ali i cijela Evropa, a koji se odnose na oblasti zapošljavanja, obrazovanja, istraživanja i socijalne inkluzije.

Od posebne važnosti je sprovođenje grant projekata za koje je izdvojeno 2,2 miliona €, ukupno njih 18, od kojih je 9 fokusirano na osposobljavanje i zapošljavanje mladih, žena i dugoročno nezaposlenih i 9 koji su namijenjeni osposobljavanju lica sa invaliditetom i RE populacije. Dodatnih 14 grant projekata koji se realizuju u vrijednosti od oko 330 hiljada € služe za unapređenje saradnje sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije. 

Nastavak podrške Evropske unije sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike se ogleda i u predstojećem potpisivanju Finansijskog sporazuma za novi Operativni program za period 2015-2017 u iznosu od 15,3 miliona €.

mrss

Iako je Operativni program počeo da se realizuje relativno kasno, postignuti su značajni rezultati, izjavila je Katarina Živković, v.d. generalne direktorice Direktorata za finasiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija i dodala da su trenutno aktuelna 4 ugovora za nabavku opreme za srednje stručne škole iz oblasti poljoprivrede, mehatronike, elektronike i mehanike i za oblast tekstilne industrije. Takođe, ukupno 32 grant ugovora dodijeljena su nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad, Zavodu za zapošljavanje, privatnim preduzećima, profesionalnim udruženjima, vjerskim organizacijama, a rezultati svih projekata koji su realizovani u okviru Operativnog programa biće predstavljeni na Projektnom sajmu koji će se organizovati u narednom perodu.

mrss

Roman Botard (Romain Boitard), programski menadžer u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, najavio je podršku Evropske unije Vladi Crne Gore u iznosu od 15,3 miliona €, koja će se u narednim godinama realizovati u okviru IPA perspektive II. Na ovaj način, Evropska unija će podržati tranzicioni put Crne Gore ka ekonomiji zasnovanoj na znanju, kvalifikovanoj radnoj snazi, što će povećati ne samo broj radnih mjesta, već i njihov kvalitet. 

Realizacija Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ je zvanično počela u decembru 2014. godine, kada je potpisan finansijski sporazum, a završava se 31. decembra 2017. Ukupna vrijednost Operativnog programa u ovom trenutku iznosi 5,8 miliona € i podijeljena je u odnosu 85% IPA sredstva, 15% nacionalno kofinansiranje. 

Konferencija za medije je organizovana u okviru projekta „Jačanje javnosti i vidljivost OP RLJR 2012-2013“, koji se realizuje kroz predstavljeni Operativni program. 
PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija