Manja slova Veća slova RSS

>

Reagovanje

Datum objave: 16.05.2018 12:41 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Povodom tekstova objavljenih u dnevnim listovima Vijesti i Sloboda, kojima se senzacionalističkim i zlonamjernim interpretacijama fiskalne poltike od strane pojedinih političara nastoji diskreditovati rad Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore, radi tačne, istinite i precizne informisanosti javnosti, saopštavamo sljedeće:

 Vlada Crne Gore u potpunosti sprovodi politiku obezbjeđivanja sredstva za finansiranje budžeta u skladu sa planovima definisanim Zakonom o rebalansu budžeta, kojim je predviđeno izdavanje euroobveznica u cilju refinansiranja duga i zaključenja arnžmana uz garanciju Svjetske banke. U tom dijelu, možemo reći da su preduzete aktivnosti koje su dovele do uspješne realizacije oba aranžmana u prethodnom periodu, o čemu je javnost i bila obaviještena. U skladu sa predviđenim planom upravljanja javnim dugom, ovim činom se ukupni javni dug u srednjem roku ne povećava, već su naprotiv, ostvarena zaduženja od 500 miliona eura kroz emisiju euroobveznica i 250 miliona eura kroz garanciju sa Svjetskom bankom u funkciji smanjenja  postojećeg duga, odnosno njegove zamjene povoljnijim. Time se u narednom periodu javni dug  smanjuje, što je u skladu sa Srednjoročnom projekcijom Vlade datoj u srednjoročnoj Strategiji upravljanja javnim dugom za period 2017-2020. Da je pomenuta odluka bila ispravna, potvrđeno je najuspješnijim pojavljivanjem na tržištu euroobveznica otkad Crna Gora izdaje ove hartije od vrijednosti, kojim je značajno smanjenja kamatna stopa i produžena ročnost otplate, što je nedvosmislen znak povjerenja inostranog tržišta u finansijski oporavak naše zemlje i kredibilnost fiskalne politike Vlade.

Navedeno će dovesti da javni dug u 2018, 2019. i 2020. u odnosu na BDP, bude niži u odnosu na projekcije u Fiskalnoj strategiji Vlade usvojenoj u julu 2017.  godine odnosno da 2020.godine bude ispod 60% BDP, što opovrgava populističke i paušalne konstatacije pojedinih političara iznijete u objavljenim tekstovima, da se „udaljavamo od Mastritskih kriterijuma“.

 Da smo fiskalnu politiku osmislili pažljivo i sa mjerom, govore i izvještaji MMF-a i međunarodnih kreditnih rejting agencija koje su unaprijedile ekonomske izglede za našu zemlju, kao i podrška Svjetske na osnovu čije garancije je omogućena otplata  javnog duga od 250 miliona na 12 godina uz marginu kamatne stope od 2,95%, odnosno pod mnogo povoljnijim uslovima od postojećih.

 Dakle, ostvarena zaduženja u 2018. sa nižim kamatnim stopama su u funkciji refinansiranja skupljeg dijela javnog duga, odnosno smanjenja, a ne povećanja javnog duga.

U skladu sa navedenim, sve mjere koje preduzimaju Ministarstvo finansija i Vlada, shodno svojoj Strategiji, za cilj imaju da  u 2020.godini i imamo završenu prvu dionicu auto-puta Bar Boljari kao najvažnijeg infrastukturnog projekta važnog za razvoj naše zemlje i unapređenje kvaliteta života građana, a da istovremeno  javni dug u toj godini bude ispod 60% BDP-a.  

Stoga je očigledno, da navedeni tekstovi i populističke izjave u njima ne predstavljaju ništa drugo, osim pokušaja prikupljanja jeftinih političkih poena kroz subjektivne i populističke ocjene o radu Ministarstva finansija.

 

 PR SLUŽBA

MINISTARSTVA FINANSIJA