Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE: Nadograđenim makroekonomskim modelom do snažnijih reformi

SAOPŠTENJE: Nadograđenim  makroekonomskim modelom do snažnijih reformi
Datum objave: 12.07.2018 14:25 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


U proteklih godinu i po dana Ministarstvo finansija je zajedno sa ekspertima koji su bili angažovani na projektu, uz podršku linijskih ministarstava, a uz pomoć partnera iz Evropske unije postiglo značajne rezultate realizacijom projekta u oblasti finansijskog planiranja i programiranja, rekla je generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija, mr Iva Vuković na završnoj konferenciji povodom IPA 2014 Projekta ,,Podrška procjeni makroekonomskog uticaja strukturnih reformi”. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati Projekta koji je realizovan uz pomoć IPA sredstava.

Ministarstvo finansija je u okviru projekta dobilo nadograđeni model za izradu makroekonomskih projekcija koji će služiti u procjeni prognoza fiskalnog i makroekonomskog uticaja implementacije mjera strukturnih reformi. Makroekonomski model će obezbijediti snažniju vezu između makroekonomskog i fiskalnog okvira sa jedne strane i agende strukturnih reformi sa druge strane. Prilikom izrade novog Programa ekonomskih reformi 2019-2021 koristićemo ovaj model, poručila je generalna direktorica Vuković.

Karakteristike modela su značajne i one se odnose na njegovu prilagođenost otvorenoj crnogorskoj ekonomiji i važnoj i jednostavnoj primjeni od strane korisnika. Model će takođe obezbijediti realistične projekcije najvažnijih indikatora: BDP, potrošnje, zaposlenosti, uvoza, izvoza i samim time će se smanjiti razlike između planiranog i ostvarenog, ali i unaprijediti kvalitet finansijskog planiranja.

Šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori, Herman Spitz je istakao značaj projekta za Crnu Goru u procesu pristupanja Evropskoj Uniji i podsjetio da je Evropska Unija tokom realizacije projekta imala ulogu partnera i donatora. Reforma ekonomskog upravljanja je jedan od 3 stuba EU i predstavlja  prioritet za Crnu Goru i samu EU.  Takođe  je poručio da je Program ekonomskih reformi ključan za unapređenje ekonomskih politika i inkluzivan rast i da je Crna Gora realizacijom projekta dobila makroekonomski model koji se tiče uticaja na reforme.

Ključni rezultati postignuti u okviru pomenutog projekta odnose se na razvijanje analitičkog instrumenta, odnosno makroekonometrijskog modela, nazvanog MMM (Montenegro Macroeconometric Model – crnogorski makroekonometrijski model), koji će zaposlenima u Ministarstvu finansija služiti za kvantitativnu ocjenu uticaja strukturnih reformi. Osim toga, model obezbjeđuje konzistentne makroekonomske projekcije i ocjenu uticaja javnih politika, čime se pospješuje efikasnost i omogućava kvalitetnije programiranje, kao i bržu konvergenciju ka životnom standardu zemalja u EU. Shodno tome, pružiće se doprinos Vladi Crne Gore u ispunjavanju zahtjeva definisanih procesom pridruživanja EU i Programom ekonomskih reformi. 

Na Završnoj konferenciji predstavljeni su i neto efekti Programa ekonomskih reformi 2018-2020, koji su dobijeni upotrebom pomenutog modela. U skladu sa rezultatima koji su dobijeni MMM-om, doprinos mjera javnih politika uticaće na rast BDP za 5,1% (do kraja perioda), kao i na viši nivo zaposlenosti.

Detaljnije o efektima možete naći u priloženoj prezentaciji: PREZENTACIJA MMM.pdf


PR SLUŽBA 
MINISTARSTVA FINANSIJA