Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БИЈЕЛО ПОЉЕ

Датум објаве: 11.10.2018 12:02 | Аутор: министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр. 21/09 и 40/11), Уредбе о продаји акција и имовине путем јавне аукције („Службени лист РЦГ“, број 20/04), и закључака Владе Црне Горе број: 07-4179  са сједнице од 13. септембра 2018. године, Министарство  финансија објављује 


                                                                       ЈАВНИ П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БИЈЕЛО ПОЉЕ


1. Предмет продаје

Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе коју чини:

- катастарска парцела број 841/6, површине 135 м², уписана у лист непокретности број 485, КО Бистрица, Општина Бијело Поље. 


2. Почетна цијена непокретности која је предмет јавног надметања
Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог јавног позива износи 499,50 €, односно 3,7 €/м².


3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја непокретности из тачке 1 ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 114, дана 22.10.2018. године,  понедељак у 10:00 часова.


4.Услови јавног надметања

Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва домаћа и страна правна и физичка лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметну непокретност, и то: 25,00 €.

Уплата новчаног депозита се врши на жиро рачун Министарства финансија бр. 550-5590-94 - за учешће за јавном надметању. 

Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 114, у Министарству финансија, сваког радног дана, до 17.10.2018. године (од 10-13 часова).

Рок за подношење пријава је најкасније до 19.10.2018. године до 15 х.

Минималану промјену распона понуда у поступку усменог надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји акција и имовине путем јавне аукције.

Поступак усменог надметања се завршава ако нико од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

Сматраће се да су испуњени услови за јавну продају, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник продаје који понуди износ почетне цијене за одређену непокретност.

Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину предметне имовине.


5.Остали услови

Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 20 (двадесет) дана од дана јавног надметања. 

Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року од 20 (двадесет) дана од дана јавног надметања или не исплати купопродајну цијену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања за конкретне непокретности.

Ближе информације могу се добити у Министарству финансија, контакт телефон: 020/225-913.