Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Улцињ

Датум објаве: 15.06.2020 08:07 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључака Владе Црне Горе, број: 07-890 са сједнице од 27. фебруара 2020. године, Министарство финансија објављује 

                                                                 ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ УЛЦИЊ

1. Предмет јавног надметања

Предмет продаје је државна имовина у својини Државе Црне Горе и то:
-катастарска парцела број 232, по култури „пашњак 3. класе”, површине 2.104 м²,
 уписане у посједовни лист број 88, КО Владимир, Општина Улцињ.

    2. Почетна цијена непокретности
која је предмет јавног надметања

Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог Јавног позива износи 11,00 €/м² односно укупно износи 23.144,00 €.

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја непокретности из тачке 1 овог Јавног позива ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 14, у понедјељак, 25.06.2020. године, са почетком у 10:00 часова.

4. Услови јавног надметања

4.1 Право да учествују на јавном надметању имају сва заинтересована лица која поднесу пријаву и која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметну непокретност, и то 1.157,20 €.

4.2 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија 550-5590-94, код Подгоричке банке, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

4.3 Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14, у Министарству финансија, сваког радног дана од дана објављивања Јавног позива, до 22.06.2020. године (од 10-13 часова).

4.4 Рок за подношење пријава је најкасније до 22.06.2020. године, до 15:00 часова.

4.5 Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји државне имовине путем јавног надметања – аукције.

4.6 Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. 
У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

4.7 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник, а који понуди износ почетне цијене за предметне непокретности.

4.8 Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину имовине из тачке 1 овог Јавног позива.

5. Остали услови јавног надметања

5.1 Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног надметања. 

5.2 Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

5.3 Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

5.4 Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

5.5 Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

5.6 Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија - канцеларија број 14, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

5.7 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за продају непокретности. 


                                  Адреса и контакт Комисије за продају непокретности:
                                     Министарство финансија, канцеларија број 14
                                      Улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица
                                                    Телефон: +382 20 248 512
                                             Е-маил: тања.јановиц@миф.гов.ме