Manja slova Veća slova RSS



Vijesti

22.11.2018.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U PRIJESTONICU CETINJE

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Službeni list RCG“, broj 20/04) i zaključaka Vlade Crne Gore broj 07-5103 sa sjednice od 1. novembra 2018. godine, Ministarstvo finansija objavljuje ...

21.11.2018.

Saopštenje: Održan početni sastanak za projekat,,Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Saopštenje: Održan početni sastanak za projekat,,Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

20. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 18 mjeseci odnosno do maja 2020. godine. ...

21.11.2018.

Najava: Sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u Briselu 22.novembra 2018.

Ovogodišnji sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku će se održati u Briselu 22. novembra 2018....

17.11.2018.

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli uža lista Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga"

16.11.2018.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Saradnjom sa privrednicima do najkvalitetnijeg teksta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Saradnjom sa privrednicima do najkvalitetnijeg teksta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Podgorica, 16. novembar 2018. godine – Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u saradnji sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom, organizovala je sastanak posvećen analizi ordedaba Nacrta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao i planiranog modela elektronske fiskalizacije za gotovinske i bezgotovinske transakcije.

16.11.2018.

SAOPŠTENJE: Održana svečana ceremonija povodom potpisivanja ugovora o dodjeli granta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020. godine

SAOPŠTENJE: Održana svečana ceremonija povodom potpisivanja ugovora o dodjeli granta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020. godine

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija, tijela za prekograničnu saradnju Crne Gore i Kosova, kao i predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

14.11.2018.

Intervju generalne direktorice Ive Vuković za ,,Putovanja": ,,Kvalitetom do dobrih rezultata"

Intervju generalne direktorice Ive Vuković za ,,Putovanja": ,,Kvalitetom do dobrih rezultata"

Ukupan poslovni ambijent u Crnoj Gori je veoma podsticajan za investiranje i razvoj preduzetništva. Posebna pažnja je usmjerena na unapređenje ambijenta za razvoj biznisa u sektoru turizma, imajući u vidu da je turizam jedan od prioritetnih sektora razvoja Crne Gore i da bruto prihodi od turizma učestvuju u bruto domaćem proizvodu sa preko 22%, uz tendenciju daljeg rasta. ...

12.11.2018.

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu: ,,Dogodine prednost zaduživanju na domaćem tržištu"

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu: ,,Dogodine prednost zaduživanju na domaćem tržištu"

Sve obaveze u narednoj godini će se ne-smetano servisirati. Za ot-platu duga tokom 2019. biće korišćeni depoziti ostvareni u tekućoj godini, koji se procjenjuju na 180 do 200 miliona eura. Vlada će prednost prilikom zaduživanja dati domaćem tržištu i izdavanju lokalnih obve-znica. Druga garancija Svjetske banke zavisiće od naših rezultata reformi u upravljanju javnim finansijama, tržištu rada, penzijskom i finansijskom sektoru. Od Svjetske banke se očekuje do 15 miliona eura kredita za smanjenje prekobrojnih u državnoj administraciji, kazao je u inter-vjuu Pobjedi ministar finansija Darko Radunović. ...

24.10.2018.

SAOPŠTENJE: Nagrada za Crnu Goru na Svjetskom Investicionom Forumu

SAOPŠTENJE: Nagrada za Crnu Goru na Svjetskom Investicionom Forumu

Crna Gora je danas u Ženevi nagrađena za doprinos povećanju transparentnosti i pojednostavljenju administrativnih procedura, u okviru održavanja Svjetskog Investicionog Foruma...